Nguyễn Đình Toàn - Doãn Quốc Sỹ

17 Tháng Chín 20177:48 CH(Xem: 5360)

Câu thơ của ông Nguyễn Đình Toàn hỏi vào năm 1984:

Lúa Thủ Thiêm ngọn chìm ngọn nổi,

Gió xa lộ lúc thổi lúc ngừng,

Gặp nhau tay bắt mặt mừng,

Vui thì vui vậy biết chừng nào xa.

Phần trả lời được viết trước của ông Doãn Quốc Sỹ vào năm 1980:

Đỉnh trời vằng vặc gương nga,

Long lanh soi tỏ lòng ta lòng minh.

Gương trong mình lại soi mình,

Thấy tình thăm thẳm thấy hình phù du.

Nẻo đời gió bụi kỳ khu,

Biết ai còn mất tình thu võ vàng.