Nhịp Ba - Thanh Tâm Tuyền

10 Tháng Tám 20184:47 CH(Xem: 12823)

NHỊP BA  – Thanh Tâm Tuyền

Tặng DOÃN QUỐC SỸ

 

ngực anh thủng lỗ đạn tròn

lưỡi lê thấu phổi

tim còn nhảy đập

nhịp ba nhịp ba nhịp ba

tình yêu tự do mãi mãi

 

anh về ngã xuống vườn nhà

cây liền kết trái

hoa rụng tơi tơi ủ xác

 

anh chạy nhịp hai qua cách trở

mắt bừng

thống nhất tự do

ngoài xa thành phố

bánh xe lăn nhịp ba

 

áo màu xanh hớn hở

nhát búa gõ

lòng máy quay

cửa nhà thi nhau lớn

nhịp ba nhịp ba nhịp ba

 

tình yêu tự do mãi mãi

sông bồi phù sa

ruộng lúa trổ hoa

núi cao uốn cây rừng

nhịp ba nhịp ba nhịp ba

tình yêu tự do mãi mãi

đất nước ào ào vỗ nhịp

triều biển chập chùng

Hà Nội Huế Sàigòn

ôm nhau nức nở

có người cầm súng bắn vào đầu

đạn nổ nhịp ba

không chết

anh ngồi nhỏm dậy

khỏe mạnh lạ thường

bước ai thánh thót

nhịp ba

tình yêu

tự do

mãi mãi

tình yêu tự do mãi mãi

tình yêu tự do

mãi mãi anh ơi

 

¾ RHYTHM  (Translated by Khanh Doan)

The The man’s chest was pierced by a bullet

His lung was dabbed by a dagger

Still, his heart was beating

In the ¾ rhythm. ¾ rhythm. ¾ rhythm

Love of freedom is forever

 

 

The man succumbed to death in his own garden.

Trees immediately bore fruits

Flowers showered to embrace his body.

 

 

 

The man had run through trouble in 2/4 rhythm

With shining eyes

Unity, freedom

Afar in the city

Vehicle wheels were rolling in ¾ rhythm

 

 

Blue shirts enthused

In their hammer strikes

Engines rolled

Houses grew in abundance

In the ¾ rhythm. ¾, ¾

 

 

 

Love for freedom is forever.

Rivers built up alluvium

Paddy fields bloomed

On high mountains, forest trees moved in waves

In the ¾ rhythm. ¾ rhythm, ¾ rhythm

Love of freedom was forever

The whole nation clapped in harmony

The ocean tides rose.

 

 

Hanoi, Hue, Saigon

Sobbed in their embrace.

Somebody fired at his head

The bullet came out in the ¾ rhythm

Resulting in no death

 

The man arose

Stronger than ever.

Somebody’s steps sounded melodious

In the ¾ rhythm.

Love

Freedom

Forever

Eternal love of freedom

Love of freedom

Forever, my dear.

 

 

 

 

Ngực anh thủng lỗ đạn tròn

Lưỡi lê thấu phổi

tim còn nhảy đập

nhịp ba nhịp ba nhịp ba

tình yêu tự do mãi mãi

 

anh về ngã xuống vườn nhà

cây liền kết trái

hoa rụng tơi tơi ủ xác

 

anh chạy nhịp hai qua cách trở

mắt bừng

thống nhất tự do

ngoài xa thành phố

bánh xe lăn nhịp ba

 

áo màu xanh hớn hở

nhát búa gõ

lòng máy quay

cửa nhà thi nhau lớn

nhịp ba nhịp ba nhịp ba

 

tình yêu tự do mãi mãi

sông bồi phù sa

ruộng lúa trổ hoa

núi cao uốn cây rừng

nhịp ba nhịp ba nhịp ba

tình yêu tự do mãi mãi

đất nước ào ào vỗ nhịp

triều biển chập chùng

Hà Nội Huế Sàigòn

ôm nhau nức nở

có người cầm súng bắn vào đầu

đạn nổ nhịp ba

không chết

anh ngồi nhỏm dậy

khỏe mạnh lạ thường

bước ai thánh thót

nhịp ba

tình yêu

tự do

mãi mãi

tình yêu tự do mãi mãi

tình yêu tự do

mãi mãi anh ơi

 

Waltz (Translation by Thanh Doan)

 

Bullet pierced his chest

Bayonet perforated his lungs

His heart was still beating

One two three, one two three, one two three

Love Freedom forever

 

 

 

He fell dead in his own garden

Trees bore fruit at once

Flowers rained softly to cover his body

 

 

He ran one two through secession

Eyes shining

with Unity and Freedom

Afar from the city

Wheels were rolling one two three

 

 

 

Blue shirts brightened the streets

Hammers stroke

Engines turned

Houses grew in abundance

One two three, one two three, one two three

 

 

 

Love Freedom forever

Rivers built up rich soil

Paddy fields bloomed

High mountains rolled with forests

One two three, one two three, one two three

Love Freedom forever

 

 

Earth and Ocean clapped in harmony

The tides rose immensely

Hanoi Hue Saigon

Embraced each other, sobbing

Someone put a gun to his head

Bullet banged one two three

No death

He sat up

Stronger than ever

Melodious steps

One two three

Love

Freedom

Forever

Love Freedom forever

Forever, my dear

 

 

THANH TÂM TUYỀN