07 Tháng Mười Một 2017
Con người chúng ta bao giờ và mãi mãi chỉ là con vật dễ sa ngã, đừng ai nói thánh nói tướng, bịp hết! Điều quan trọng: hãy nuôi lấy lòng nhiệt thành...
b004 - $11.00
11 Tháng Chín 2017
Tôi chỉ là người đàn bà! Lúc nào tôi cũng có thể phác ngay trong trí những nét chính cuộc đời tôi cho đến nay, nhưng tôi không thể nhất thiết kể theo thứ tự thời gian như thế được...
b008 - $7.00
11 Tháng Chín 2017
Tôi chẳng nhớ là mình đã đi vào Thiền tự bao giờ, chỉ biết rằng những ý tưởng nhuốm màu Thiền đã nhật tích nguyệt lũy thấm dần vào tôi như những giọt nước rơi liên tục làm lõm phiến đá.
b005 - $7.00
11 Tháng Chín 2017
Bà nội bảy mươi bảy tuổi chẳng bao giờ ngờ chuyến đi từ Hà Nội vô Sài Gòn này lại chỉ để chứng kiến đám con cháu nội ngoại trong Nam ra đi gần trọn ổ. Thật buồn!
b007 - $9.00
11 Tháng Chín 2017
Chân, Thiện, Mỹ là một! Người dân là những nghệ sĩ hồn nhiên, các nhà hiền triết là những nghệ sĩ điêu luyện, rồi các chính trị gia, rồi các văn nghệ sĩ… mỗi người ở địa vị là một khía cạnh...
b011 - $8.00
11 Tháng Chín 2017
Chợt có tiếng thanh la kèm theo những tiếng hò hét từ xa vọng lại. Anh bạn tôi nói: - Đằng kia có gánh xiếc!
b009 - $7.00
11 Tháng Chín 2017
Ở thế giới Thực Dân Tư Bản, người ta tung vật chất ra để giam lỏng linh hồn; Ở thế giới Cộng sản người ta phong toả vật chất để mua rẻ linh hồn.
b006 - $9.00